jump to navigation

“પ્રભુને વિનંતિ” March 19, 2009

Posted by girishdesai in : કવિતા,વિચાર , 1 comment so far

પ્રભુને વિનંતિ

પ્રભુ,જો કદી ઇચ્છે તું
વર દેવા મુજને આ જીવનમાં
તો વર દેજે એવું કે
રહે ઉભરતું શૂન્ય મુજ મનમાં

“સ્વપના” January 14, 2009

Posted by girishdesai in : વિચાર , add a comment

સ્વપના જોવા હોય તો ઊંઘો

પણ

સાર્થક કરવા હોય તો જાગો

“Blessing or a Curse?” January 7, 2009

Posted by girishdesai in : વિચાર , add a comment

“Blessing or a Curse?”

God is the only one, who really exists and
To support everything, seems to be HIS goal.
Everything else emanates from HIM.
Every pebble, every tree and every soul.

Things that are born must certainly die
They exist for a while to play a certain role.
As pebbles and sand support the trees
And trees provide food and shelter for all.

Man is the only one who really cheats,
And tries to break every rule of this game.
He thinks he can control every thing he sees,
Just for a lousy little gain or a little fame.

Yes, he is endowed with intellect and freewill
So he thinks amongst others he is the best.
But this intellect breeds arrogance and pride
And with his freewill he ruins the rest.

Intellect and freewill,very precious to man,
Are they truly a blessing or a hidden curse?
I ponder a lot, that without both of them
Could he have really done any worst?

And if you want an answer from me
For the question I just asked,
I will say nothing other than
It’s a curse, it’s a curse, it’s a curse.
Girish Desai

ત્રિવિધ નાણું December 26, 2008

Posted by girishdesai in : વિચાર , add a comment

ત્રિવિધ નાણું
સમય,સંપત્તિ અને આબરુ આ ત્રણ પ્રકારનું નાણું જીવનની પ્રગતિ માટે ઘણું ઉપયોગી થઇ પડે છે. અને દરેક વ્યકિત પાસે આ ત્રણે વધતા ઓછા પ્રમાણમાં હોય જ છે. છતાં એક વાત યાદ રાખવી જરુરી છે કે સંપત્તિ અને આબરુ મેળવવી અને કેળવવી આપણા હાથની વાત છે. પણ સમયનું નાણું તો જન્મતી વખતે જમા થઇ ગયું હોય છે. અને તે ધીરે ધીરે ખરચાતું જ રહે છે.તેને જીવની બેન્કમાં બચાવી કે પાછું મેળવી શકાતું નથી. છતાં આ નાણાનું આપણે કયાં, કયારે અને કેવી રીતે રોકાણ કર્યું છે તે પ્રમાણે તેના વ્યાજ રુપે સુખ કે દુઈખ મળે છે.દરેક વ્યકિતને પોતાનો સમય કેમ ખરચવો એ માટે પુરી સ્વતંત્રતા છે જ પણ બીજાનો સમય વગર કારણે બગાડવાનો કોઇને હક નથી. આતો કોઇના સમય ધનની ચોરી કરવા બરાબર ગણાય.આપણે બધા જ હિન્દવાસીઓ ગરજ કે ભય ન હોય તો કશે સમયસર પહોંચતા નથી. તો આપણે પણ ચોર જ કહેવાઇએ ને?
ઇતિ.

ગિરીશ દેસાઇ

“બેઢંગી ચાલ” November 6, 2008

Posted by girishdesai in : વિચાર , add a comment

બેઢંગી ચાલ

આપણા બે પગ – ડાબો અને જમણો
દંપતિના બે પગ – પતિ અને પત્ની
અહંના બે પગ – મન અને બુદ્ધિ
સંસારાના બે પગ – સમાજ અને વ્યકિત
સૃષ્ટિના બે પગ – પુરુષ અને પ્રકૃતિ

આ બે પગ જો ચાલવામાં એક બીજાને
સહાય ન કરે અને ચાલવામાં સુસંવાદિતા
ન રાખે તો
બને ચાલ બેઢંંગી
ગિરીશ દેસાઇ

“અહંનો અંચળો” December 21, 2007

Posted by girishdesai in : વિચાર , add a comment

“અહંનો અંચળો”
ઓઢી અહંનો અંચળો,બ્રહ્મ અંતરમાં છુપાય
દે દર્શન એ બ્રહ્મ જ્યારે અંચળો દૂર થાય.

“તો કહો શાથી ?” December 4, 2007

Posted by girishdesai in : વિચાર , add a comment

“તો કહો શાથી ?”

પુષ્પો ન હોયે તો ન મળે પરાગ
‘ને પરાગ વીના થાયે બીજ કયાંથી ?

ન હોય બીજ તો ઉગે કેમ વૃક્ષો
વૃક્ષો ન ઉગે તો વનરાઇ કયાંથી ?

વનરાઇ પોશે સહુ પ્રાણીઓને
ન પોશાય પ્રાણી તો માનવી કયાંથી ?

જે સાચવે છે આ પર્યાવરણને
તે પુષ્પો ઉગે છે પ્રભુની કૃપાથી

તો કહો

માનવી પ્રભુને પથ્થર બનાવી
હણી પુષ્પો તે ‘પર ચઢાવે શાથી ?

“તે દિ તમે શું કહેશો?” November 1, 2007

Posted by girishdesai in : વિચાર , add a comment

“તે દિ તમે શું કહેશો?”

જીવનની વ્યર્થ ઝનઝટોમાં
જો તમે સદાય વ્યસ્ત રહેશો,
‘ને મળતો નથી સમય મને
ઍમ સહુને કહેતા ફરશો,
તો આવશે સમય મળવા સામો
તે દિ કહો તમે શું કહેશો?

“Who! Where! When! Why!” October 1, 2007

Posted by girishdesai in : વિચાર , add a comment

Who made all these mountains,
And who made this blue sky!
Why those clouds make thunder!
Who makes these birds to fly!

Who gave me my body,
Who came and kindled my life!
Where from comes my laughter
And who controls my cries!

From where, came all my senses,
From where did come my mind!
I wonder how in my little mind
Both friends and foes can hide.

Whoever made this wonderful world
Does HE really like to hide?
No. But only when my ego is gone
HE will be smiling by my side.

Girish Desai

” લીખું હાયકુ ? “ September 28, 2007

Posted by girishdesai in : વિચાર , add a comment

હારી ગયા છો
હાર સ્વિકારી લેજો
ભૂલો સુધારી

જીતી ગયા છો
હાર સ્વિકારી લેજો
ગળે પહેરી

બાળક હસે
રહે મન માતાનું
હર્ષ વિભોર

કલપ કેશે
કીધો છતંા મુખડું
લાગે ઘરડું

તો શાને કાજે
વેડફી પૈસા કરો
બેલન્સ ઓછું

પંાચ સાત ‘ને
પંાચ અક્ષરો વડે
બને હાયકુ

લીખું હાયકુ ?
આતા નહીં લીખના
લીખું કાયકુ ?

Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.